Beilerstraat 24a | 9431 TA Westerbork |  T 0593 33 28 88 | info@ruyghevenne.nl

Privacybeleid

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne Hotel-Restaurant Ruyghe Venne, gevestigd aan Beilerstraat 24a, 9431 TA Westerbork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ruyghevenne.nl
Beilerstraat 24a
9431 TA Westerbork
0593 33 14 44

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ruyghevenne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Hotel-Restaurant Ruyghe Venne analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hotel-Restaurant Ruyghe Venne volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google Analytics -> 26 maanden -> Hotel-Restaurant Ruyghe Venne analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

– Ingevulde contactformulieren slaan wij in de backend van de website op. Dit doen wij zodat we zeker weten dat alle formulieren opgeslagen worden, wanneer het ontvangst e-mailadres niet werkt. Wij verwijderen deze gegevens zodra we deze niet meer nodig hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u naar het reserveer gedeelte gaat, wordt u doorgestuurd naar het Maxmind systeem. Na het reserveren komt u terug op onze website en worden wederom de cookies meegestuurd.  De Google Analytics cookies worden meegestuurd om te kunnen volgen dat u in het reserveer gedeelte zit of dat u een reservering heeft afgerond.

Nieuwsbrief

Wij versturen onze nieuwsbrieven via Your Mailing List provider (www.ymlp.com). We hebben geen vaste planning t.a.v. het versturen van onze nieuwsbrief, het kan dus zijn dat u wekelijks een nieuwsbrief ontvangt, maar in sommige periodes zal de frequentie lager liggen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne maakt op deze website gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hierbij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

Google Maps

Cookie: Google Maps
Naam: _ga
Functie:  Google Maps laat een kaart zien van de locatie
Bewaartermijn: 24 maanden

YouTube

Cookie: YouTube
Naam: _ga
Functie:  Met YouTube kunnen we filmpjes op de website insluiten. Cookie wordt alleen geplaatst op pagina`s met filmpjes.
Bewaartermijn: 24 maanden

Cookies in/uitschakelen

Cookies   zijn   uitgeschakeld
Cookies   accepteren   door   te klikken op   "Accepteren"   in  de balk .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel-Restaurant Ruyghe Venne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruyghevenne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij updaten WordPress en de geïnstalleerde plugins regelmatig, zodat de website altijd in een veilige versie online staat. Daarnaast maken wij gebruik van de Wordfence firewall. Deze gebruikt ip-adressen en/of locatiegegevens om de website te beschermen tegen aanvallen. Ook gebruiken wij de Akismet plugin om spam te voorkomen. Akismet kijkt naar reacties, e-mailadressen en/of ip-adressen. Beide plugins gebruiken deze gegevens uitsluitend om de veiligheid van de website te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ruyghevenne.nl