Disclaimer

Disclaimer

4 april 2016 2022-11-25 11:05

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Hotel-Restaurant Ruyghe Venne enkel als informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne verboden. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Hotel-Restaurant Ruyghe Venne enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s worden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne maakt geen analyses van de IP adressen.

Gebruik van bekomen informatie

Hotel-Restaurant Ruyghe Venne kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. In elke communicatie van Hotel-Restaurant Ruyghe Venne zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Hotel Ruyghe Venne bevat links naar andere sites. Hotel Ruyghe Venne oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Hotel Ruyghe Venne de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Hotel Ruyghe Venne heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Hotel Ruyghe Venne behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Maak uw keuze
Contact

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook kunt u boeken via het formulier op de contactpagina. 

T +31 593 332888
E info@ruyghevenne.nl

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens