Beilerstraat 24a | 9431 TA Westerbork |  T 0593 33 28 88 | info@ruyghevenne.nl

‘Één uit Duizend’

Datum & tijd: 22 januari 2017 15:00


Een optreden van Alina Kiers, bekend van ‘De bende van Baflo Bill’.
Entree €10,00.
Aanvang 15:00 uur.
Kaartverkoop bij de DA in Westerbork

Over de theatervoorstelling:

De hoofdrollen zijn voor mevrouw Kregel en een van haar twee kinderen. Ida Kregel moet na 63 jaar vertrekken uit haar ‘één uit duizend’ woning, ze neemt haar man Ko en haar herinneringen met zich mee. De voorstelling is gebaseerd op de verhalen van de eerste bewoners die Alina Kiers de afgelopen tijd van de mensen zelf heeft gehoord. Het is een aangrijpende voorstelling geworden, over taboes, geloof, sociale controle en nog veel meer. Deels in het Gronings en deels in het Nederlands.
Alina Kiers vertelt: “Ook in mijn dorp, Ten Post, het dorp waar ik opgroeide, werd een rijtje van zulke huizen gebouwd, in de Johan Rengerstraat. Het waren de jaren na de oorlog, de jaren vijftig van de vorige eeuw, en er was woningnood. Jonge gezinnen woonden bij de ouders in en ouderen die niet meer voor zichzelf konden zorgen werden bij een van de kinderen in huis ondergebracht. Degelijkheid en goed fatsoen waren de norm, er werd voorzichtig geleefd. Iedereen was zuinig want er was gewoon nog weinig van alles. Burgerlijkheid en geloof voerden de boventoon. Voor de opvoeding gold rust, reinheid en regelmaat. De taakverdeling in het gezin, de enige geaccepteerde samenlevingsvorm, was onwrikbaar. De man was de kostwinner en de baas, de vrouw verzorgde het huishouden en hield zich bezig met de opvoeding van de kinderen. Op seksualiteit rustte een groot taboe. De sociale controle was enorm, de kerken zaten nog vol en er werd geleefd naar de regels van geloof en wet. Het individu was ondergeschikt aan de gemeenschap. Persoonlijk leed diende men zelf of in het gezin op te lossen. Men was zeer autoriteitsgevoelig, wat dominee of dokter zei was waar.”